Volg ons op Twitter Bezoek ons op Facebook

Bakel 1300

Mauritsstraat 1
5761 AR Bakel
info@bakel1300.nl

NL43 RABO 0118 2938 85

Bakel 1300 Bakel 1300 Bakel 1300 Bakel 1300

Op zondag, 27 april 2014, aanvang 10.00 uur vindt er een Pontificale Hoogmisplaats in de St. Willibrorduskerk te Bakel , opgeluisterd door de Bakelse kerkkoren, met onder meer de uitvoering “Missa in honorem S Fidelis a Sigmaringa Martyris”  van J.B.Molitor, Opus XII.

Mgr Mutsaerts

Mgr Mutsaerts

De Pontificale Hoogmis kent vier celebranten.

Hoofdcelebrant is Mgr. Drs. R.G.L.M. Mutsaerts van het bisdom ’s-Hertogenbosch.
De overige celebranten zijn:
*  De Hoogeerwaarde heer,  Deken R.J.M.Kerssemakers,
*  De Zeer eerwaarde, Pater J.D.Campus O.C.D.
( evt. wordt hij vervangen als er een nieuwe pastoor is)
*  De Weleerwaarde heer, Diaken J.A.M. van den Bosch.
*  Twee acolieten en twee misdienaars.
De Pontificale Hoogmis wordt opgeluisterd door een gelegenheidskoor, samengesteld uit:
*  Het Gemengd koor Kunst en Vermaak;
*  Het Parochiaal Dames- en Herenkoor; en
*  Het Dameskoor Adako.
Ter ondersteuning van de koren zal een blaasensemble en het kerkorgel deelnemen aan de Hoogmis.
Als soliste  zal Nelleke Brzoskowski optreden.

Het geheel staat onder leiding van dirigent Gerard Beijers.