Volg ons op Twitter Bezoek ons op Facebook

Bakel 1300

Mauritsstraat 1
5761 AR Bakel
info@bakel1300.nl

NL43 RABO 0118 2938 85

Bakel 1300 Bakel 1300 Bakel 1300 Bakel 1300

logo Bakel 1300Stichting Bakel 1300

De Stichting Bakel 1300 (verder  genoemd ‘Bakel1300’)  is ontstaan uit een initiatief van de Heemkundekring Bakel en Milheeze.

De Stichting heef tot doel: het organiseren van evenementen en festiviteiten ter gelegenheid van het 1300-jarig bestaan van Bakel in 2014. De stichtingsakte heeft de notaris gepasseerd en is opgenomen in de Kamer van Koophandel.

De organisatie (voorbereiding, uitvoering en afbouw) is in handen van  het bestuur van de Stichting Bakel 1300.   Bakel1300 maakt gebruik van de ( sociale ) netwerken en vrijwilligers in Bakel. Samenwerking met  de kerk, de gemeente, de politie, de brandweer,  de ondernemers , de verenigingen en vele anderen  is daarbij onontbeerlijk.

Uitgangspunten
De organisatie Bakel1300 wordt gekenmerkt door flexibiliteit en het besef dat we de evenementen en festiviteiten in de eerste plaats voor alle inwoners van Bakel  organiseren, binnen de financiële mogelijkheden. Bakel1300 is een open en transparante organisatie en gaat uit van ‘samen sterk’ en  met een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. Tevens wil het bestuur de evenementen laagdrempelig houden. Dus gratis entree of lage prijzen vaststellen.

Financiën
Voor de diverse activiteiten zoekt Stichting Bakel1300 steun bij sponsoren en begunstigers. Alle verkregen/toegezegde gelden worden aangewend om de activiteiten uit het programma mogelijk te maken. Wanneer de Stichting na afronding van de activiteiten wordt opgeheven zal het eventuele positieve saldo ten goede komen van de Bakelse gemeenschap.
Bestuursleden ontvangen geen beloning.
Bakel1300 werkt transparant en haar financiële gegevens zijn te allen tijde openbaar.
Ter informatie: het RSNI/fiscaal nummer: 8514 65 754